جان غمگین،تن سوزان،دل شیدا دارم آنچه شایسته عشق است مهیا دارم آنسوی دلتنگی ها خدایی است که داشتنش پایان تمام دلتنگی هاست... http://ansoyekheial.mihanblog.com 2020-08-04T20:36:13+01:00 text/html 2012-02-29T05:58:59+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed طنز http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/30 <P>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #ff3300; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA>ایران به روایت خندانک های یاهو</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #ff3300; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P>اما کاربردهای اصلی خندانکهای یاهو مسنجر:</P> <P>۱-وضعیت کلی کاربران اینترنتی ایران با توجه به کیفیت و سرعت اینترنت=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif" width=24 height=18></P> <P>۲-وضعیت کاربران ایرانی شاکی از کندی اینترنت در زمانهای خاص و فیلترینگ فله ای!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif" width=44 height=18></P> <P>۳-وقتی بلاگری میخواهد وارد بلاگ خودش بشود و می بیند فیلتر شده است!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/109.gif" width=25 height=18></P> <P>۴-وضعیت کاربران ایرانی وقتی موفق به عبور از فیلتر &nbsp;(زبانم لال!) می شوند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif" width=18 height=18></P> <P>۵-وقتی منتظر رسیدن ساعت دانلود رایگان هستند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/37.gif" width=18 height=18></P> <P>۶-وقتی یک نرم افزار ۱۰۰۰ دلاری را کرک میکند و مورد استفاده رایگان قرار می دهند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/a/i/us/msg/emoticons/pirate_2.gif" width=20 height=20></P> <P>۷-وقتی همینجوری کاملاً اتفاقی به یک مطلب بالای ۱۸ سال برخورد می کنند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif" width=18 height=18></P> <P>۸-وقتی همزمان دارند با چند نفر چت میکنند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/100.gif" width=31 height=18></P> <P>۹-وقتی سرعت اینترنت را در بلاد کفر می بینند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/35.gif" width=24 height=18></P> <P>۱۰-وقتی کتابهای درسی را باز میکند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/28.gif" width=21 height=18></P> <P>۱۱-کسری از ثانیه بعد از بستن کتاب و ورود به فیسبوک=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۲-وقتی مزخرفات پ نه پ دیگران را میخواند و خودش هم چند پ نه پ سر هم می کند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۳-وقتی یک پ نه پ خطرناک و سیاسی می بینند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/32.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۴-وقتی در حال بازدید از سایتهای همیشگی خود هستند و مادرشان و یا بدتر همسرشان از راه میرسد!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/42.gif" width=36 height=18></P> <P>۱۵-وقتی توجیهات صد من یک غاز مسئولان در مورد برخورد لنگر کشتی و جویدن فیبر نوری توسط کوسه ها را می شنوند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/23.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۶-وقتی یک فایل سنگین را با سرعت زپرتی دانلود می کنند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/29.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۷-وقتی پاسخ مسئولان محترم را در نهایت احترام می دهند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/47.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۸-وقتی وی پی ان و فیلترشکن مجانی پیدا می کنند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/48.gif" width=18 height=18></P> <P>۱۹-وقتی موقتاً سیستم فیلرینگ از کار می افتد و همه سایتها در دسترس هستند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/69.gif" width=26 height=18></P> <P>۲۰-وقتی در اینترنت با یک دختر که عکس یاهوی زیبایی دارد آشنا می شوند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" width=18 height=18></P> <P>۲۱-وقتی عاشق می شوند و از زندگی و درس و همه چیز می افتند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif" width=23 height=18></P> <P>۲۲-وقتی فکر کردن همینجوری دارند تریپ لاو می ترکونند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif" width=42 height=18></P> <P>۲۳-وقتی دارند امکانات و موفقیتهای خودشان را صادقانه توضیح میدهند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/44.gif" width=18 height=18></P> <P>۲۴-وقتی شکست عشقی میخورند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif" width=18 height=18></P> <P>۲۵-وقتی میفهمند که آن دختر در یاهو مسنجر در واقع پسر عمه خودش بوده است!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif" width=34 height=18></P> <P>(تازه کلی شارژ ایرانسل و …هم واسش خریده بوده!!!)</P> <P>۲۶-وقتی شایعه ملی شدن اینترنت را می شنود!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/40.gif" width=24 height=18></P> <P>۲۷-وقتی خبر شیرین ملی شدن اینترنت به گوشش میرسد!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif" width=18 height=18></P> <P>۲۸-وقتی به اینترنت ملی ابراز علاقه می کند=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/112.gif" width=28 height=18></P> <P>۲۹-وقتی پیشنهاد استفاده از تبیان به جای فیسبوک میرسد!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/31.gif" width=18 height=18></P> <P>۳۰-وقتی یک ایمیل یا اس ام اس اشتباهی برای کسی ارسال می شود و خیلی هم خفن است!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/114.gif" width=40 height=18></P> <P>۳۱-وقتی آنقدر علاف بوده اند که تا اینجای نوشته را خوانده اند!=<IMG class=alignnone alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/15.gif" width=18 height=18></P> text/html 2012-02-27T11:36:47+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed شهر آب و آیینه http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/29 <P align=center><IMG style="WIDTH: 382px; HEIGHT: 272px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.prophotocom.com/galleries/40sotoon.jpg" width=493 height=448></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #87a91b; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>اصفهان شهر آب و آیینه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #87a91b; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>مظهر نقش های دیرینه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #87a91b; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>اصفهان شهر مرد میناکار</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #87a91b; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>قاب های مسین و نقش و نگار</SPAN></P> text/html 2012-02-27T10:11:11+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed ... http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/28 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #b83292; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>زادگاه و تاریخ تولد هیچکس در هیچ نقشه و تقویمی نیست ؛ چرا که آدم ها هر لحظه در تپش قلب کسانی که دوستشان دارند ، متولد می شوند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #b83292; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #b83292; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>**کورش کبیر**</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #b83292; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-01-15T02:30:22+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed بهای گناهان ما پرداخت شده است. http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/27 <P dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ff6666 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پس از زندگی که کردم و &nbsp;فکر می کردم آبرومندانه بود<SPAN lang=en-us> </SPAN>و زمان زیستن روی زمین برایم پایان یافته بود. اولین چیزی را که به یاد می آورم این بود که روی نیمکتی در اتاق انتظار نشسته بود ، اتاقی که فکر می کنم دادگاه بود. درها باز شدند و من به درون اتاق راهنمایی شدم تا پشت میز دفاع بنشینم.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ff6666 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>به اطراف نگاه کردم و" شاکی" را دیدم او آدمی با نگاهای شرور بود که به من با خشم و غضب خیره شده بود به راستی او شرورترین کسی بود که تا به حال دیده بودم.<BR>نشستم، به سمت چپ نگاه کردم، وکیلم را دیدم، مردی مهربان با نگاههای آرام بود که ظاهرش آنچنان آشنا بود که گویی او را می شناختم. درى در گوشه ی&nbsp;اتاق با حركتى باز شد و قاضى در ردایی بلند ظاهر شد. حضورى پرهیبت داشت كه به حق، سزاوارآن بود. هنگامى كه در اتاق قدم میزد نمیتوانستم چشم از او بردارم. <BR>وقتى كه پشت میز نشست گفت: "خوب، شروع میكنیم."&nbsp; <BR>شاكى بلند شد و گفت: "اسم من شیطان است و اكنون اینجا هستم كه به شماها بگویم چرا این زن جهنمی&nbsp;است. " او دروغ هایى كه من گفته و چیزهایى كه&nbsp;دزدیده بودم را بیان كرد و در مورد اشخاصى كه من در گذشته&nbsp;فریبشان داده بودم صحبت كرد. <BR>&nbsp;شیطان از&nbsp;انحرافات اخلاقى بدى كه روزى در زندگی من بود سخن می گفت. هر چه او بیشتر صحبت می كرد بیشتر از خجالت آب میشدم. آنقدر شرمنده بودم كه نمی توانستم به كسى حتى به وكیلم نگاه كنم، زیرا شیطان از&nbsp;گناهانی صحبت میكرد كه من حتى آنها را به كلى فراموش كرده بودم. به همان اندازه كه از شیطان به خاطره گفتنِ این چیزها در زندگیم دلخور بودم، از وكیلم هم ناراحت بودم كه آرام و بدونِ هیچ اقدام&nbsp;دفاعی نشسته بود. میدانستم كه به خاطر آن اعمال&nbsp;گناهکارم اما كارهاى خوبى هم در زندگیم انجام داده بودم، آیا حداقل آنها&nbsp;نمی توانستند&nbsp;با بعضى از&nbsp;اعمال بد من مساوى باشند، كه آنها را از بین ببرند؟&nbsp;شیطان با عصبانیت حرفش را اینگونه تمام كرد: "این زن&nbsp;جهنمی است، او&nbsp;متهم به همه گناهانی است&nbsp;كه من گفتم و شخص دیگرى كه غیر از این را ثابت كند وجود ندارد."&nbsp;<BR>وقتى كه نوبت به وكیلم رسید در ابتدا اجازه خواست كه پشت میز بروم. قاضى با وجود مخالفت هاى شدیدِ شیطان به وكیلم این اجازه را داد و با دست به او اشاره كرد كه جلو بیاید. هنگامى كه وكیلم بلند شد و قدم میزد میتوانستم او را در شكوه&nbsp;و&nbsp;جلال کاملش&nbsp;ببینم. تازه متوجه شدم كه چرا او آنقدر برایم آشناست، او مسیح بود كه&nbsp;وکالت مرا به عهده گرفته بود، خداوند و نجات دهنده من!&nbsp;او پشت میز ایستاد و به نرمى به قاضى گفت: "سلام پدر" <BR>و سپس برگشت و&nbsp;حضار درون دادگاه را مورد خطاب قرار داد : "حرف شیطان در مورد اینكه، این زن گناه كرده، درست است، من&nbsp;هیچ یک&nbsp;از این&nbsp;اظهارات را رد نمى كنم و ...بله...مزد گناه مرگ است و این زن&nbsp;مستحق مجازات است."&nbsp;<BR>مسیح نفس عمیقى كشید، به سمتِ پدرش برگشت و در حالى كه دستانش را باز كرده بود گفت: "من روى صلیب جان دادم تا این شخص زندگى جاودان داشته باشد و او مرا به عنوانِ نجات دهنده خود پذیرفته است پس او به من تعلق&nbsp;دارد.<BR>"خداوندِ من ادامه داد:" نام او درکتاب زندگى نوشته شده است و هیچكس نمى تواند او را از من برباید.<BR>شیطان هنوز به این مطلب پى نبرده است، این زن قرار نیست&nbsp;مجازات شود&nbsp;بلكه باید بخشیده شود.&nbsp;"&nbsp;<BR>هنگامى كه مسیح نشست، به آرامى مكثى كرد، به پدرش نگاه كرد و گفت: " كار دیگرى باقى نمانده است، هر كارى را كه لازم&nbsp;بود&nbsp;تماماً&nbsp;انجام دادم."&nbsp;<BR>قاضى دست قویش&nbsp;را بالا برد و چكش را به میز کوبید و با صداى بلند این سخنان بر زبانش&nbsp;&nbsp;جارى شد:&nbsp;<BR>"این زن آزاد&nbsp;است، مجازات&nbsp;گناهانش قبلا به صورت كامل پرداخت شده است. این مورد پذیرفته نیست."&nbsp;<BR>هنگامى كه خداوندم مرا به خارج از آنجا راهنمایى میكرد صداى داد و&nbsp;حوار شیطان را میتوانستم بشنوم كه میگفت: "من تسلیم نمى شوم، براى نفر بدى پیروز میشوم. "<BR>همچنان كه مسیح مرا براى كارهاى بعدیم راهنمایى میكرد از او پرسیدم: " تا حالا شده كه در مورد شخصى هم شكست خرده باشى؟ "<BR>مسیح خنده ی محبت آمیزى كرد و گفت: " هر كس كه&nbsp;نزد من آید&nbsp;و از من بخواهد كه&nbsp;مدافع&nbsp;او شوم حکمی همانندِ تو دریافت میكند، حکمی كه&nbsp;بهای آن قبلاً به طورِ كامل پرداخت شده است."&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp; امروز مدافع شما کیست ؟&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ff6666 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آیا شما همانند این زن مسیحی در دادگاه عدالت خدا پیروز می شوید ؟</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ff6666 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شما که مسلمان هستید چه کسی را بعنوان مدافع خود انتخاب کردید ؟</STRONG></FONT></P> text/html 2011-12-31T10:35:56+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed زندگی کن فقط و فقط به شیوه ی خودت http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/25 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>زندگی کن</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>به شیوه خودت ... با قوانین خودت ... !!!<BR>مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند...<BR>برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی..</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>چه خوب ... چه بد... موضوع صحبتشان خواهی شد.!!!!<BR>... پس زندگی کن به شیوه خودت..<BR>چه خوب ...<BR>چه بد</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-34.gif"></SPAN></B></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #ff6666; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>تو مرا میفهمی<BR>من تو را میخواهم<BR>و همین ساده ترین قصه یک انسان است<BR>تو مرا میخوانی<BR>من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم<BR>و تو هم میدانی<BR>تا ابد در دل من میمانی</SPAN></P> <P align=center></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2011-12-30T05:48:44+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed متولد ماه احساس http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/24 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN class=apple-style-span><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA></SPAN></B></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN class=apple-style-span><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>می دانی من کیستم؟ من متولد ماه فروردینم</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px"></SPAN></B><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>نه به آسانی عاشق می شوم</SPAN></SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px"><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px"></SPAN></B><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>و نه وقتی عاشقم به راحتی ار آن فارغ می شوم</SPAN></SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px"><SPAN style="BACKGROUND: white"><BR></SPAN></SPAN></B><SPAN class=textexposedshow><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>پس حتی این فکر هم از ذهنت خطور نکند</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><SPAN class=textexposedshow><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>که می توانی به آسانی عشقت را به من ابراز کنی و مرا بدست بیاوری</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><SPAN class=textexposedshow><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>و نه وقتی عاشقت شدم می توانی عشق مرا پس بزنی</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><SPAN class=textexposedshow><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; BACKGROUND: white; COLOR: purple; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>من متولد فروردینم فرمانروای احساسات</SPAN></B></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Morvarid'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-font-family: 'B Morvarid'" dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2011-12-23T13:17:56+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed خیانت... http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/23 <P>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA>قشنگ معلوم بود پسره عاشقه دخترس...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA>دیشب با دوستم رفته بودم رستوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>....<SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">روبروی تخت ما یه دختر پسر نشسته بودن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=apple-converted-space><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">که پسره پشتش به تخت ما بود،معلوم بود با هم دوست هستند،ا</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">تفاقی چشمم به چشمه دختره افتاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>....<SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">قشنگ معلوم بود پسره عاشقه دخترست،</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">دختره شروع کرد به آمار دادن،سرمو انداختم پایین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>....</SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">دفعه بعدی تحریک شدم با نگاه بازی کردیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">خلاصه یه کاغذ برداشتمو به دختره علامت دادم،</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">با نگاهش قبول کرد،</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">بلند شدن ،پسره جلو رفت که حساب کنه دختره به تخت ما رسید دستشو دراز کرد کاغذ رو گرفت،براش نوشته بودم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ..... .....</SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">"</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" lang=FA>خیـــــــلی پستی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>برگرفته از وبلاگ ایج</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text2" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 394px; HEIGHT: 246px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.taknaz.ir/ax1/79/4.jpg" width=472 height=335></P> text/html 2011-12-19T13:53:22+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed شب یلدا http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/22 <P align=center><IMG style="WIDTH: 436px; HEIGHT: 317px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.webshad.com/wp-content/uploads/2011/12/b375685b-0782-40cc-a3a8-193b86ebb45f3.jpg" width=435 height=433></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 36pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA>بلندای شب یلدای من باش ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA>بلندای شب یلدای من باش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA>طلوع روشن فردای من باش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA>ولی فردا خدا داند کجایی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA>همین حالا ، همین حالای من باش</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal> <P></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal> <P></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal>&nbsp;</P></SPAN> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 18pt; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-12-09T14:00:54+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed عشق http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/21 <P align=center><IMG style="WIDTH: 418px; HEIGHT: 272px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s2.picofile.com/file/7200073973/Photo_Skin_ir_Love453.jpg" width=418 height=312></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 115%" dir=ltr align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Esfehan'">" </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" dir=rtl lang=FA>جان بلانکارد " از روی نیمکت برخاست لباس ارتشی اش را مرتب کرد و به تماشای انبوه مردم که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش می گرفتند مشغول شد. او به دنبال دختری می گشت که چهره او را هرگز ندیده بود اما قلبش را می شناخت دختری با یک گل سرخ</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>از سیزده ماه پیش دلبستگی‌اش به او آغاز شده بود. از یک کتابخانه مرکزی در فلوریدا، با برداشتن کتابی از قفسه ناگهان خود را شیفته و مسحور یافته بود، اما نه شیفته کلمات کتاب بلکه شیفته یادداشتهایی با مداد، که در حاشیه صفحات آن به چشم می‌خورد. دست خطی لطیف که بازتابی از ذهنی هوشیار و درون بین و باطنی ژرف داشت در صفحه اول "جان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>" </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>توانست نام صاحب کتاب را بیابد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>دوشیزه هالیس می نل</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> "</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>با اندکی جست و جو و صرف وقت او توانست نشانی دوشیزه هالیس را پیدا کند</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">"</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>جان" برای او نامه ای نوشت و ضمن معرفی خود از او درخواست کرد که به نامه نگاری با او بپردازد. روز بعد جان سوار کشتی شد تا برای خدمت در جنگ جهانی دوم عازم شود . در طول یکسال و یک ماه پس از آن ، آن دو بتدریج با مکاتبه و نامه نگاری به شناخت یکدیگر پرداختند . هر نامه همچون دانه ای بود که بر خاک قلبی حاصلخیز فرو می افتاد و به تدریج عشق شروع به جوانه زدن کرد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>جان " درخواست عکس کرد ولی با مخالفت " میس هالیس " روبه رو شد. به نظر هالیس اگر "جان" قلباً به او توجه داشت دیگر شکل ظاهری‌اش نمی توانست برای او چندان با اهمیت باشد. ولی سرانجام روز بازگشت </SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>جان" فرارسید آنها قرار نخستین ملاقات خود را گذاشتند</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> : </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" 7 </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>بعد ازظهر در ایستگاه مرکزی نیویورک</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> "</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>هالیس نوشته بود : " تو مرا خواهی شناخت از روی گل سرخی که بر کلاهم خواهم گذاشت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>."</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>بنابراین رأس ساعت 7 "جان" به دنبال دختری می گشت که قلبش را سخت دوست می‌داشت اما چهره اش را هرگز ندیده بود. ادامه ماجرا را از زبان خود جان بشنوید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>زن جوانی داشت به سمت من می‌آمد، بلند قامت و خوش اندام، موهای طلایی‌اش در حلقه‌های زیبا کنار گوش‌های ظریفش جمع شده بود، چشمان آبی رنگش به رنگ آبی گل‌ها بود، و در لباس سبز روشنش به بهاری می‌مانست که جان گرفته باشد. من بی اراده به سمت او قدم برداشتم، کاملاً بدون توجه به این که او آن نشان گل سرخ را بر روی کلاهش ندارد. اندکی به او نزدیک شدم . لب هایش با لبخند پرشوری از هم گشوده شد, اما به آهستگی گفت "ممکن است اجازه دهید عبور کنم؟" بی‌اختیار یک قدم دیگر به او نزدیک شدم ودر این حال میس هالیس را دیدم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>تقریباً پشت سر آن دختر ایستاده بود. زنی حدوداً 40 ساله با موهای خاکستری رنگ که در زیر کلاهش جمع شده بود. اندکی چاق بود و مچ پایش نسبتا کلفتش توی کفش‌های بدون پاشنه جا گرفته بودند</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR><BR></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>دختر سبز پوش از من دور می شد، من احساس کردم که بر سر یک دوراهی قرارگرفته ام. از طرفی شوق وتمنایی عجیب مرا به سمت آن دختر سبز پوش فرا میخواند و از سویی علاقه ای عمیق به زنی که روحش مرا به معنای واقعی کلمه مسحور کرده بود، به ماندن دعوتم می کرد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>او آن جا ایستاده بود با صورت رنگ پریده و چروکیده اش که بسیار آرام و موقر به نظر می رسید وچشمانی خاکستری و گرم که از مهربانی می درخشید. دیگر به خود تردید راه ندادم. کتاب جلد چرمی آبی رنگی در دست داشتم که در واقع نشان معرفی من به حساب می آمد، از همان لحظه فهمیدم که دیگر عشقی در کار نخواهد بود</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>اما چیزی به دست آورده بودم که ارزشش حتی از عشق بیشتر بود. دوستی گرانبهایی که می توانستم همیشه به آن افتخار کنم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>به نشانه احترام و سلام خم شدم و کتاب را برای معرفی خود به سوی او دراز کردم. با این وجود وقتی شروع به صحبت کردم از تلخی ناشی از تأثری که در کلامم بود متحیر شدم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>من "جان بلانکارد" هستم و شما هم باید دوشیزه می نل باشید. از ملاقات شما بسیار خوشحالم. ممکن است دعوت مرا به شام بپذیرید؟</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>چهره آن زن با تبسمی شکیبا از هم گشوده شد و به آرامی گفت: فرزندم من اصلا متوجه نمی‌شوم ! ولی آن خانم جوان که لباس سبز به تن داشت و هم اکنون از کنار ما گذشت از من خواست که این گل سرخ را روی کلاهم بگذارم و گفت که اگر شما مرا به شام دعوت کردید باید به شما بگویم که او در رستوران بزرگ آن طرف خیابان منتظر شماست. او گفت که این فقط یک </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #92c521; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA>امتحان است !</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-12-03T11:50:41+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed شجاعت http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/18 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #669900; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>''شجاعت یعنی چه؟''</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #ba0ea1; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>''شجاعت یعنی این''</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته یود ! اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند فكر میكنید اون دانش آموز چه كسی می تونست باشه؟ </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Georgia','serif'; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #e36c0a; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>دکتر شریعتی </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #e36c0a; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-12-02T05:28:41+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed یا حسین http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/17 <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره ی کربلا سخن می شنود، آغشته به حزن و اندوه نشود؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: 'B Esfehan'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #003366; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 315px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/7200639458/02418914985490461856.jpg" width=484 height=367></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>ای چشم تو بیمار ،گرفتار،گرفتار<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برخیز چه پیش آمده اینبار علمدار<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>گیریم که دست و علم و مشک بیفتد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برخیز فدای سرت انگار نه انگار</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #336600; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: 'B Esfehan'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center></SPAN></P> text/html 2011-11-25T08:41:33+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed شاد باشید http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/16 <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>روزی دختر جوانی در چمنزاری قدم می&shy;زد و پروانه&shy;ای را لابه&shy;لای بوته خاری گرفتار دید. او با دقت زیاد پروانه را رها کرد و پروانه پرواز کرد و سپس بازگشت و تبدیل به یک پری زیبا شد و به دختر گفت: به خاطر مهربانیت هر آرزویی که داشته باشی برآورده خواهد کرد. .<BR><BR>دخترک لحظاتی فکر کرد و گفت: من می&shy;خواهم شاد باشم. پری سرش را جلو&shy;آورد و در گوش دختر چیزی گفت و بعد ناپدید شد. <BR><BR><BR>موقعی که دختر بزرگ شد، در آن سرزمین کسی شادتر از او وجود نداشت. هرگاه کسی از او درباره راز شادی&shy;اش سؤال می&shy;پرسید لبخند می&shy;زد و می&shy;گفت: من فقط به حرف پری خوب و مهربان گوش کردم.<BR><BR>موقعی که پیر شد، همسایه&shy;ها می&shy;ترسیدند او بمیرد و با مرگش رازشگفت انگیز شادی نیز با او دفن شود. آنها به او التماس می&shy;کردند : تو را به خدا به ما بگو پری به تو چه گفت؟<BR><BR>به نظر شما پری به دختر چی چیز گفته بود؟<BR><BR>پیرزن دوست داشتنی، فقط لبخند زد و گفت: او به من گفت اصلاً مهم نیست آدمها که باشند و چقدر سعادتمند به نشر برسند، آنها هر که باشند به من نیاز دارند!<BR><BR>واقعیت وجود انسان چیزی فراتر از تصورات ذهن بشریست. زمانی که خداوند انسان را خلق می&shy;کرد، به فکر تفریح و یا سرگرمی خود نبود. بلکه انسان را برای هدف بسیار بالایی خلق کرد. ما با کم شمردن خود علاوه بر اینکه خود را در غم و غصه فرو می&shy;بریم، بلکه حتی به خداوندی که انسان را آفرید و او را بالاترین مخلوق خود نامگذاری کرد بی&shy;احترامی می&shy;کنیم. فقط کافیه تا ما هم به حرف پری گوش کنیم:<BR><BR>مهم نیست که چه کسی هستی، کجا هستی، ثروت داری، از نظر دیگران مهمی، مهم نیست اطرافیان شما چه کسانی باشند، دکتر، مهندس، فقیر و یا غنی فقط یک چیز مهم است : دیگران هر که باشند به من نیاز دارند.<BR><BR><BR>فقط اینگونه با ایمان داشتن به اینکه خداوند ما رابرای هدفی معین و بزرگ آفریده شاید بتوانیم قدر نعمت بزرگ الهی (زندگی) را بدانیم. و این تنها راه رسیدن به آن هدف بزرگ است. با امید به اینکه همیشه شاد شاد شاد باشید با یک آیه از انجیل مطلب امروز رو تموم می&shy;کنم: در خداوند دائمًا شاد باشید. و باز می گویم شاد باشید.</FONT></SPAN></P> text/html 2011-11-23T15:52:47+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed چرا فرهاد دلداده ی شیرین شد؟ http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/15 <DIV class=middle-h><FONT size=2>چرا فرهاد دلداده‌ی شیرین شد؟! </FONT></DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_text> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=tahoma color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">«تو چرا عاشق این آدم شدی؟ این همه آدم! چرا او را برای زندگی‌ات انتخاب کردی؟!» مستأصل است، دوستش دارد و به‌عنوان شریک آینده او را انتخاب کرده است اما واقعا کسی که او را انتخاب کرده نه تنها معیارهای دیگران را ندارد، که معیارهای خودش را هم ندارد. گیج شده است! چرا او را دوست دارد؟ ...<BR><BR>شاید شما هم بارها با این احساس روبه‌رو شده باشید که از یک نفر بی‌اندازه خوشتان می‌آید بدون اینکه دلیل قانع کننده و روشنی برایش پیدا کنید اما امروز راز این پرسش که چرا مجنون عاشق لیلی شد و فرهاد عاشق شیرین و شما عاشق فلانی و نه دیگری؛ کشف شده است و آن چیزی نیست جز «نقشه عشق» که در کودکی در ذهن همه ما حک شده است. <BR><BR>عاشق نقشه عشقیم<BR><BR><BR>طبق گفته‌های دکتر بان‌مانی، استاد روان‌پزشکی دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا، از بین فاکتورهای مختلفی که روی نظر ما نسبت به یک زوج ایده‌آل تاثیر دارند، موثرترین آنها چیزی است که می‌توان آن را «نقشه عشق» نامید. «نقشه عشق» در واقع مجموعه‌ای از پیام‌های عصبی و سلول‌های عصبی مغز است که مشخص می‌کنند، چه چیزهایی را دوست داریم و از چه چیزهایی بدمان می‌آید. خصوصیات مورد نظر ما در مورد مو، رنگ چشم، جنس صدا، بو و حتی شکل بدن در این نقشه عشق ثبت شده‌اند حتی خصوصیات شخصیتی دلخواه ما مثلا اینکه، یک شخصیت خونگرم و صمیمی را دوست داریم یا شخصیتی ساکت و قوی هم در این نقشه ثبت شده است. به طور خلاصه، عاشق کسی می‌شویم که بیشتر از بقیه با این نقشه عشق مغزمان هم‌خوانی داشته باشد و این نقشه، به طور کلی در دوران کودکی شکل می‌گیرد. در حدود سن هشت سالگی شکل کلی از زوج ایده‌آل ما در مغز در حال شکل‌گیری است و خصوصیات مختلف وارد مغز می‌شوند.<BR><BR><BR>ردپای مادرها در عشق<BR><BR><BR>دکتر بان‌مانی می‌گوید: «موقع سخنرانی، اغلب از حضار می‌پرسم چه چیزی را در زوج‌شان دوست دارند و اغلب پاسخ‌هایی شبیه به این می‌گیرم که او قوی و مستقل است، چهره زیبایی دارد، عاشق شوخ‌طبعی او هستم و یا حتی لبخندش چیزی بود که مرا جذب خودش کرد. همه اینها جملاتی هستند که می‌شنوم و اغلب همه حرفشان را قبول می‌کنم اما مطمئنم که اگر از همین آقایان و خانم‌ها بخواهم که خصوصیات مادرشان را توضیح دهند، شباهت‌های زیادی بین زوج‌ ایده‌آل آنها و مادرشان پیدا می‌شود.»<BR><BR><BR>مادرها اولین عشق‌اند<BR><BR><BR>شاید عجیب به نظر برسد اما به نظر این روان‌پزشک، مادرها که اولین عشق زندگی هر فردی هستند، بخش زیادی از نقشه عشق را می‌نویسند. در هنگام کوچکی، مادر معمولا مرکز توجه و عواطف هر کسی است و همچنین هر فردی هم مورد توجه مادرش است. به همین دلیل خصوصیات مادر، تاثیر غیرقابل انکاری بر فرد می‌گذارد و برای همیشه فرد غالبا جذب کسی می‌شود که از نظر ظاهری و شخصیتی و حتی روحیه شوخ‌طبعی، به مادرش شباهت داشته باشد.<BR><BR><BR>مادرها تاثیر بیشتری بر پسرها دارند. مادرها نه تنها ناخودآگاه خصوصیات زوج مورد نظر را در ذهن فرزندشان ثبت می‌کنند بلکه بر نوع احساس آنها نسبت به زن‌ها هم تاثیر دارند. به همین دلیل اگر مادری خونگرم و مهربان باشد، فرزند پسر او این‌طور فکر می‌کند که زن‌ها همه خونگرم و مهربان‌اند و به همین دلیل خود آنها هم خونگرم و مهربان خواهند بود و زوج‌هایی مسوولیت‌پذیر خواهند شد.<BR><BR><BR>در مقابل مادرانی که شخصیتی افسرده دارند و گاهی اوقات رفتاری دوستانه دارند و ناگهان دارای رفتاری سرد و دورکننده می‌شوند ممکن است فرزندی را تربیت کنند که از عشق فراری است. به این دلیل که تجربه دیدن مادرش این احساس ترس از عشق و واکنش زن‌ها را در وی به وجود‌ آورده است و ممکن است پسران این نوع مادرها از هر نوع تعهدی گریزان باشند.<BR><BR><BR>پدرها کجایند؟<BR><BR><BR>همان‌طور که مادرها نقش بارزی در تبیین خصوصیات زوج ایده‌آل در ذهن افراد دارند، پدرها، به عنوان اولین مرد شناخته شده در زندگی، نقش موثری در نوع واکنش افراد نسبت به جنس مخالف ایجاد می‌کنند. پدرها تاثیر زیادی بر شخصیت فرزندانشان و احتمال داشتن زندگی خوب و رضایت‌بخش در آینده فرزندان دارند و به شکلی مشابه، پدرها هم بر احساس دخترها نسبت به مرد ایده‌آل موثرند. اگر پدری رابطه خوبی با دخترش داشته باشد و خصوصیات مثبت او را تحسین کند باعث می‌شود دخترش در آینده در رابطه با مرد زندگی‌اش احساس بهتری داشته باشد اما اگر پدر سرد، بداخلاق باشد و یا اصلا در محیط خانه حضور نداشته باشد ممکن است باعث شود دختر در آینده احساس عدم جذابیت، کم‌ارزش بودن و دوست‌داشتنی نبودن کند.<BR><BR><BR>به دنبال قطعه گمشده<BR><BR><BR>به غیر از اینها، نکته‌ای که وجود دارد این است که ما اغلب در کنار افرادی هستیم که بسیار شبیه ما هستند و به همین دلیل این تمایل در هر کس به وجود می‌آید که با کسانی شبیه به خود رابطه ایجاد کند. اما گاهی بعضی‌ها عاشق افرادی می‌شوند که شخصیت‌ متضادی با خودشان دارند. از نظر روان‌پزشکان ما ازطرق مختلف به دنبال شخصیتی هستیم که در واقع یا تصویری از ما باشد یا تصویری از آنچه که ما آرزوی‌اش را داریم.<BR><BR><BR>رابرت وینچ، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه نورث وسترن در تحقیق خود راجع به ازدواج به این نکته اشاره داشته است که در انتخاب هر فرد برای ازدواج، تعداد زیادی تشابهات اجتماعی دخیل‌اند اما وی روی این نکته تاکید داشت که ما اغلب در جستجوی کسی هستیم که نیازهای ما را تکمیل کند و خصوصیاتی مکمل خصوصیات ما داشته باشد. <BR><BR><BR><BR>یک ضر‌ب‌المثل قدیمی هم وجود دارد که می‌گوید هر کس به دنبال قطعه گمشده خودش می‌گردد. قطعه‌ای که نقایص وجودی‌اش را تکمیل کند. در مورد این مساله رابریت وینچ نظر کاملا مشابهی دارد با این نکته تکمیلی که در جستجو به دنبال عشق واقعی همیشه یک حالت تعادل بین شباهت‌های اجتماعی و تفاوت‌های روانی وجود دارد که خمیره اغلب عشق‌های موفق است. <BR><BR>تئوری تعادل<BR><BR><BR>گاهی اوقات زوج‌هایی وجود دارند که از هیچ‌نظر با هم شباهت ندارند اما با خصوصیات کاملا متفاوت زندگی شادی دارند. اینجا به نظر پروفسور وینچ، تئوری تعادل به داد عشق می‌رسد. در بعضی از ازدواج‌ها هر کدام از طرفین که دارای فضایل خاصی هستند (چیزهایی مثل زیبایی، استعداد، خانواده خوب و ثروت) ممکن است در یک رابطه متعادل این فضایل را با فرد مقابل به اشتراک بگذارند. مثلا پسری از خانواده خوب و ثروتمند اما با استعدادی معمولی با دختری از خانواده متوسط اما با استعداد، ازدواج کند و هر دو احساس خوشبختی کنند. آنها هر دو در این رابطه چیزی را که ندارند به دست می‌آورند.<BR><BR><BR>با این حساب شاید بتوان گفت، تقریبا هر ترکیبی از زوج‌های مختلف می‌توانند در صورت آگاهی به خصوصیات خود و رضایت از داشته‌های طرف مقابل احساس خوشبختی کنند</SPAN></FONT></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-11-23T15:37:28+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed 40 روش برای شاد زیستن http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/14 <P><IMG style="WIDTH: 458px; HEIGHT: 243px" height=308 alt="زندگی شاد" hspace=0 src="http://nikfun.com/wp-content/uploads/2011/01/life.jpg" width=526 align=baseline border=0></P> <DIV><FONT size=2>1- روزانه 10 تا 30 دقیقه به قدم زدن بپردازید، و در این حین لبخند بزنید. این برترین داروی ضد افسردگی ست.<BR><BR>2- حداقل 10 دقیقه در روز با خود خلوت کنید<BR>&nbsp;<BR>3- با استفاده از ویدئو برنامه های تلویزیونی آخر شب و مورد علاقه تان را ضبط کنید، و خواب بیشتری کنید.<BR>&nbsp;<BR>4- صبحها که از خواب بیدار می شوید این جمله را کامل و تکرار کنید: « امروز قصد دارم….»<BR>&nbsp;<BR>5- با سه E </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> کنید؛ Energy (انرژی)، Enthusiasm (شوق)، Empathy (فهم و همدلی با دیگران)، و همینطور با سه F یعنی Faith (ایمان)، Family (خانواده) و Friends (دوستان).<BR>&nbsp;<BR>6- امسال بیشتز از سال پیش به تماشای </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_38.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_38.html"><FONT size=2>فیلم</FONT></A><FONT size=2>های عمومی (مناسب برای تمام سنین)، بازی با دوستان و خواندن کتاب بپردازید.<BR>&nbsp;<BR>7- زمانی را به مراقبه و نیایش اختصاص دهید. اینها سوخت روزانه برای انجام </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> پر مشغله مان را فراهم می کنند.<BR>&nbsp;<BR>8- با </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_34.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_34.html"><FONT size=2>افراد</FONT></A><FONT size=2> بالای 70 و زیر 6 سال اوقات بیشتری صرف کنید.<BR>&nbsp;<BR>9- وقت بیداری بیشتر رویا ببینید.<BR>&nbsp;<BR>10- از </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_7.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html"><FONT size=2>غذا</FONT></A><FONT size=2>هایی که از گیاهان و درختان بار می آیند بیشتر مصرف کنید، و ازآنها که در کار</FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>خانه</FONT></A><FONT size=2> ها تولید می شوند کمتر.<BR>&nbsp;<BR>11- مقداری چای سبز و مقادیر بسیار فراوان تری آب بنوشید. ایدا اریزا (نوعی زغال اخته آبی رنگ)، </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_7.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html"><FONT size=2>غذا</FONT></A><FONT size=2>های دریائی، گل کلم، بادام و گردو و خشکبار مصرف کنید.<BR>&nbsp;<BR>12- تلاش کنید هر روز حداقل سه نفر را به لبخند وادارید.<BR>&nbsp;<BR>13- از </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>خانه</FONT></A><FONT size=2> گرفته تا داخل </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_36.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_36.html"><FONT size=2>ماشین</FONT></A><FONT size=2> و روی میز کار همه را مرتب و تمیز کنید، بگذارید انرژی تازه ای وارد </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2>تان شود.<BR>&nbsp;<BR>14- انرژی پرارزشتان را بر سر شایعه سازی، هیولاهای انرژی خوار، مسائل مربوط به گذشته، افکار منفی و یا آنچه بدان کنترل ندارید هدر ندهید. در عوض انرژیتان را صرف همین لحظه مثبت اکنون کنید.<BR>&nbsp;<BR>15-&nbsp; این را فهم کنید که </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> یک مدرسه است و شما اینجائید تا بیاموزید، تا همه امتحانهایتان را بگذرانید. مشکلات تنها بخشی از این دوره </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_38.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_38.html"><FONT size=2>آموزش</FONT></A><FONT size=2>ی اند که درست مثل کلاس درس جبر می آیند و می روند، منتها درسهائی که از این کلاس فراگرفته می شود عمری با شما باقی خواهد ماند.<BR>&nbsp;<BR>16- صبحانه تان را چون یک شاه، ناهارتان را چون یک شاهزاده و شام تان را چون بچه </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_15.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html"><FONT size=2>دانش</FONT></A><FONT size=2>گاهی ای بخورید که کارت اعتباریش ته کشیده باشد.<BR>&nbsp;<BR>17- بیشتر لبخند بزنید و بیشتر بخندید. این هیولاهای انرژی خوار را ازتان دور نگه خواهد داشت.<BR>&nbsp;<BR>18- </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست.<BR>&nbsp;<BR>19- </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> کوتاه تر از آنیست که وقتمان را صرف تنفر از دیگران کنیم.<BR>&nbsp;<BR>20- خودتان را خیلی جدی نگیرید، دیگران هم اینکار را در مورد شما نمی کنند.<BR><BR>21- مجبور نیستید همه بحث ها و م</FONT><A title=http://www.irannaz.com href="http://www.irannaz.com/"><FONT size=2>ناز</FONT></A><FONT size=2>عات را به نفع خود تمام کنید. با مخالفتها موافقت کنید.<BR>&nbsp;<BR>22- با گذشته تان از در سازش در آئید، آنوقت دیگر اکنونتان را </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_19.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html"><FONT size=2>خراب</FONT></A><FONT size=2> نخواهید کرد.<BR>&nbsp;<BR>23- </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> تان را با </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> دیگران </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_36.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_36.html"><FONT size=2>مقایسه</FONT></A><FONT size=2> نکنید. شما از موضوع و هدف این سفر آنها هیچ نمی دانید.<BR>&nbsp;<BR>24- از شمع هایتان استفاده کنید، خوشگل ترین ملافه تان را کنار نگذارید، برای روز مبادا و یا روزی خاص نگه شان ندارید، امروز همان روز بخصوص است.<BR>&nbsp;<BR>25- جز شما کس دیگری مسئول خوشبختی تان نیست.<BR>&nbsp;<BR>26- همه باصطلاح بدبختیها را با این جمله قالب دهید: «آیا تا پنج سال آینده، هیچ اهمیتی خواهند داشت؟»<BR>&nbsp;<BR>27- همه را به خاطر هر چیز و همه چیز ببخشید.<BR>&nbsp;<BR>28- افکار مردم در مورد شما، هیچ ربطی به شما ندارند.<BR>&nbsp;<BR>29- زمان ، حلال همه مشکلات است. به همه چیز زمان دهید، زمان.<BR>&nbsp;<BR>30- یک موقعیت هر چقدر خوب یا بد، بالاخره تغییر می کند.<BR>&nbsp;<BR>31- زمان </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_28.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_28.html"><FONT size=2>بیمار</FONT></A><FONT size=2>ی، این شغل نیست که به دردتان می رسد،خانواده ودوستانتان هستند. با آنها با مهربانی در تماس باشید.<BR>&nbsp;<BR>32- از شر هر آنچه سودمند، زیبا و شادی بخش نیست، خلاص شوید.<BR>&nbsp;<BR>33- حسادت هدر دادن وقت است. شما الان به همه آنچه نیاز دارید رسیده اید.<BR>&nbsp;<BR>34- بهترینها هنوز در راه اند. کمی صبر کنید…<BR>&nbsp;<BR>35- هر حسی که می خواهید داشته باشید، بلند شوید، شیک کنید و بزنید بیرون.<BR>&nbsp;<BR>36- کار درست را انجام دهید!<BR>&nbsp;<BR>37- اغلب با خانواده در تماس باشید.<BR>&nbsp;<BR>38- شبها قبل از خواب این جمله را کامل و تکرار کنید: «به خاطر… ممنونم.» «امروز به … دست یافتم.»<BR>&nbsp;<BR>39- یادتان باشد، برکتهای </FONT><A title=http://www.irannaz.com/news_cats_24.html href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html"><FONT size=2>زندگی</FONT></A><FONT size=2> آنقدر هست که استرس و نگرانی را بدان راهی نباشد.<BR>&nbsp;<BR>40- از سفر لذت ببر. یادت باشد که این دیزنی ورلد Disney World نیست و تو هم در پی یک گشت و گذار کوتاه نیستی. بهترین استفاده را از آن کنید و از سفرتان لذت ببرید.</FONT></DIV> text/html 2011-11-22T13:03:58+01:00 ansoyekheial.mihanblog.com saeed مطلب علمی و وبسیار زیبا http://ansoyekheial.mihanblog.com/post/13 <P align=justify><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=3>هرمرد ایرانی حداقل باید 4 همسر داشته باشد..</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>این مطلب را حتمآ بخونید و نظر هم بدهید..</FONT></P><FONT size=3> <P align=justify><BR>پرفسور باهر جامعه شناسی است که او را بنیان گذار رفتار شناسی در ایران می خوانند. ایشان اخیراً فرضیه ای را مطرح کرده که بر اساس آن هر مرد نیازمند چهار زن می باشد! البته منظور ایشان جواز چهار همسر داشتن مرد مسلمان ( به شرط ضرورت و رعایت عدالت که در اسلام آمده ) نیست.<BR>&nbsp;<BR>بلکه جناب پرفسور معتقد است هر مرد با همراهی چهار زن یعنی مادرٰ خواهرٰ همسر و دختر از نظر شخصیتی ساخته می شود. آقای باهر بر این باور است: " وجود نداشتن هر کدام از این ۴ زن می‌تواند در زندگی روحی و عاطفی و از طرفی در زندگی اجتماعی فرد اخلال ایجاد کند."</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>در خصوص فرضیه و مقاله طرح شده ایشانٰ مصاحبه ای از سوی مجله تپش با وی صورت گرفته که دکتر باهر به توضیح دوباره بحث خود پرداخته است. این مصاحبه از سوی بعضی از سایت های منتسب به اصولگرایی نیز مورد استقبال قرار گرفته و بی توجه به مضامین ساختار شکنانه آن منتشر گردیده است.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>دکتر باهر در توجیه ضرورت بحث مورد علاقه خود این گونه استدلال می نماید: " مردی که مادر ندارد، همسرش هرچه توانسته زور گفته و این مرد هم قبول کرده ولی اگر هرکدام از این‌ها حضور داشته باشند آن‌ها با هم مشکل دارند و مرد رفتاری متعادل پیدا می‌کند."!</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>این که مبنای عدد چهار در تشخیص لزوم حضور چهار زن در کنار یک مرد از چه خاستگاهی نشأت گرفته است را نمی توان در مصاحبه آقای دکتر جست و جو کرد. مشکل از آن جا آغاز می شود که جناب دکتر درصدد است تا برای کسانی که از داشتن خواهر بی بهره اند نسخه ای بپیچد: " هستند افرادی که می‌توانند این جای خالی را پر کنند. همیشه افرادی هستند در اطراف ما که بیشتر و بهتر از خواهر به ما کمک کرده و دستمان را گرفته‌اند، این افراد می‌توانند جای خالی خواهر نداشته را برای ما بگیرند،"!</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>تا این جای بحث ثابت شد که آقای دکتر معتقد به روابط آزاد بین مرد و زن است تا این نیاز مورد تشخیص ایشان به هر صورت برطرف شود. جای این پرسش باقی است که چرا این آقای جامعه شناس و رفتار شناس به هیچ وجه به مضرات ویرانگری که به بهانه همین ارتباط خواهر و برادری!<BR>&nbsp;<BR>به وفور در سطح جامعه شکل گرفته اشاره نمی کند؟ بر فرض مشکل کمبود خواهر برای آقایان حل شد با مردی که مادر ندارد چه باید کرد؟ آیا تحقیقات میدانی و خدشه ناپذیر این محقق ثابت نکرده است که برقراری ارتباط با جنس مخالف که از نظر سنی جای مادر فرد را پر کند – گذشته از درستی یا نادرستی آن- به راحتی قابل تحقق نمی باشد؟ حالا جوانی مجرد را فرض کنید که از نعمت مادر و خواهر هم محروم است.<BR>&nbsp;<BR>این بنده خدا باید با چهار زن در سنین مختلفٰ ارتباطی تعریف شده برقرار نماید تا مشکل فرضی اش بر اساس نسخه آقای دکتر درمان شود. بماند که در این مسیر با چه مشکلات عجیب و غریبی باید دست و پنجه نرم کند. تکلیف غیرت مردی که همسرش قرار است سال ها نقش خواهر ٬ مادر یا دختر مرد نامحرمی را ایفا کند چیست؟ آن وقت دیگر سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ ناگفته نماند آقای باهر این فرضیه را به زنان نیز تعمیم می دهد: " در مورد زن هم همین‌طور است. یک خانم به ۴ مرد نیاز دارد تا کامل شود."</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>آقای دکتر که قدم به قدم مبانی فکری خود در اصالت بخشی به انسان آن هم بر اساس برداشت های شخصی خود را تئوریزه کرده است در اظهارنظری محیرالعقول شرط خواندن عقد برای ازدواج را غیرضروری دانسته و رسماً هم خانگی دختران و پسران را مورد تأیید قرار می دهد: " در امر ازدواج لفظ عقد مهم نیست مثل هر عقد دیگر مثل عقد بیع که‌‌ همان خرید و فروش است. هیچ کس زمان خرید و فروش عقد بیع را نمی‌خواند. برای مثال شما یک ساعت برای فروش دارید و من آن را به قیمت ۵۰۰ تومان می‌خرم.</FONT></P> <P align=justify><BR><FONT size=3>پول را می‌دهم و ساعت را می‌گیرم بدون آن‌که عقد معامله را خوانده باشیم. در امر ازدواج هم همین طور است. اگر تعهدی نباشد این عقد هم نمی‌تواند او را پایبند کند. این موارد مهریه و عقدنامه‌های پیچیده و بگیر و ببند، ازدواج را سخت و ناپایدار می‌کند. همین‌هاست که ازدواج را از یک کار «دلی» به یک کار «گِلی» تبدیل می‌کند. . . نسل سوم یک شیوه جدید را پیدا کرده به‌عنوان همزیستی مسالمت‌آمیز."!!</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>خبرنگار مجله تپش که از این اظهار نظر متخصصانه آقای جامعه شناس تعجب کرده می پرسد: " یعنی یک مرد می‌تواند پس از گذشت یک سال، ۲سال یا ۵ سال و بعد از تمتع از زن او را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای‌‌ رها کند؟"</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>و پرفسور جواب دندان شکنی ! به او می دهد: " اشکال از همین جا شروع می‌شود؛ آیا زن در این زندگی تمتعی نبرده است؟ مشکل اینجاست که ما برای زن نرخ تعیین می‌کنیم در صورتی که زن هم در این ماجرا یک طرف قضیه بوده است."!!</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>دقت فرمودید؟ یعنی همان ضرب المثل قدیمی که " من راضی تو راضی گور پدر ناراضی"!<BR>جالب است آقای دکتر آن جایی که می خواهد به ضرورت مسئله ازدواج اشاره کند از آیات قرآن مجید کمک می گیرد: " این مسئله به قدری مهم و اساسی بوده که راجع به آن ۴ آیه در قرآن خطاب به پیامبر (ص) آمده است. در موضوعی که بین پیامبر (ص) و زنانش پیش آمده بود خدا می‌فرماید، تو برای راضی کردن زنانت تصمیم گرفته‌ای حلال خدا را بر خودت و دیگران حرام کنی؟"</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>گویا از منظر ایشان کلام خدا تا جایی معتبر است که مؤید فرضیات وی باشد. به راستی آقای پرفسور آیات مربوط به نکاح را ندیده و از احکام زناشویی در اسلام و حرمت زنا و حدود مربوط به آن بی خبر است؟ آن گونه که خواندید اقای دکتر در اقدامی غیرتخصصی بر اساس اجتهاد خود عقد نکاح را با عقد بیع مقایسه کرده و جواز حذف عبارات عقد را صادر می نماید.<BR>&nbsp;<BR>چرا این آقای محقق زحمت نکشیده تا در یک تماس کوتاه با روحانی یا طلبه ای از تعریف و تجویز شرعی "معاطات" به منظور صحت معاملات رایج بین مسلمین آگاه شده و از چرایی جواز حذف صیغه عقد معاملات آگاه شود و این گونه خودسرانه در همه زمینه ها به اظهار نظر نپردازد؟<BR>&nbsp;<BR>ایا اگر یک اسلام شناس یا هر متخصص در حیطه های دیگر علمی نظری را درباره فرضیات جامعه شناسی مطرح کند از سوی مدعیان این رشته به ورود و اظهار نظر غیرکارشناسی و غیرتخصصی متهم نخواهد شد؟ اگر قرار باشد دو مفهوم تفکیک شده برای جامعه شناسی انسانی و جامعه شناسی حیوانی قائل شویم فرضیه آقای دکتر در کدام بخش جای خواهد گرفت؟</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>هیچ از خود پرسیده ایم که چرا در لائیک ترین جوامع بشری نیز ازدواج دارای قانون بوده و جاری شدن عقدٰ لازمه مشروعیت آن است؟ آن وقت پرفسور ما در مهد کرامات انسانی از تریبون مسلمینٰ نسخه هرزگی و هوچی گری و لذت طلبی را درمان بیماری های موهوم و خودساخته می داند!</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>توصیه آقای دکتر مبنی بر جواز هم خانگی و عدم ضرورت جاری شدن عقد شرعی بین همسرانٰ اگر چه ممکن است قالبی نو داشته و در زرورق اندیشه و دانش پیچیده شده باشد اما در واقع این فرضیه را باید ارتجاع سیاه به دوران جاهلیتی دانست که برخی جوامع در ان بی اعتنا یا ناآگاه نسبت به آموزه های انسانیٰ بر مبنای غریزه خود به هوسرانی و برقراری روابط ازاد جنسی می پرداختند. اکنون بعد از گذشت قرن ها همان خوی غریزی به عنوان یک تئوری شیک و پاستوریزه مطرح شده و لابد سوت و کف مخاطبین را انتظار می کشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>توضیح این نکته ضروری است که تأمل در این افاضات به معنای رد شخصیت و جایگاه آقای باهر نخواهد بود.<BR><BR></P></FONT>